Binary Variable

İkilik Dəyişən


Qeyd: Alternativ tərcümə(lər): Binar dəyişən kimi də istifadə edilib.

Etiketlər:
Baxış sayı: 29
Menyu