Factor

Amil, Vuruq


Qeyd: Nümunə: two factor regression model – iki amilli reqressiya modeli

Etiketlər:
Baxış sayı: 13
Menyu