Order Statistics

Sıra Statistikləri


Qeyd: Nümunə: k-th order statistic = k tərtibli statistik

Etiketlər:
Baxış sayı: 10
Menyu