Point Estimation

Nöqtəvi Qiymətləndirmə


Qeyd: Məs. Ehtimalın Nöqtəvi Qiymətləndirilməsi

Etiketlər:
Baxış sayı: 7
Menyu