Uniform Distribution

Müntəzəm Paylanma


Qeyd: Alternativ tərcümə(lər): Bircins Paylanma

Etiketlər:
Baxış sayı: 15
Menyu